Velká analýza čaker

je hlubším pohledem na stav čaker.

- kromě otevřenosti zobrazuje také aktivitu čaker a stav biopole - tj. aura čaker

- obsahuje také informaci o stavu aury a o životní energii

Ke každé analýze čaker Vám bude také doporučena vhodná meditace přímo s odkazem na její stažení. 

V případě, že máte některé čakry výrazněji pootevřené, tak Vám je mohu otevřít. Toto je však individuální a je to odvislé od dalších věcí jako jsou možné bloky v čakrách nebo stupeň intensity s jakou na sobě pracujete.

pojmy:

otevřenost čakry - vyjadřuje jak je čakra otevřená

aktivita čakry - vyjadřuje jak je čakra v danou chvíli aktivní

biopole čakry - vyjadřuje stav biopole čakry, tj. aurického obalu čakry, tento obal se velmi často mění a např. přístroje na tzv. měření čaker zaznamenávají pouze biopole - dále neproniknou, biopole čaker je propojeno s mentální vrstvou aury a stejně jako ta se často mění

- všechny údaje jsou uvedeny v procentech