"Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět." Buddha

!OBSAZENO! V případě zájmu lze udělat ještě odpolední termín od 15:00.

Kutná Hora je jedno z našich nejstarších velkých měst, mohli bychom říci "metropolí". Pokud se řekne: Čechy, pak je Kutná Hora společně s Prahou a Českým Krumlovem jedno ze tří nejznámějších měst ležících v srdci Evropy. Od pádu Kouřimi (kde se uvidíme 21.9.) je to jediné město, které soupeřilo s Prahou o titul hlavní města království! Bohatost města je tedy zastoupena na všech úrovních. Celá řada doslova oslňujících památek je lemována pověstmi a vzpomínkami na celou řadu osobností. Zemní a ohnivé živly jsou zde na každém kroku. Kdo je dle čínského horoskopu narozen v živlové kvalitě kovu, cítí se v Kutné Hoře vždy jako doma A tak je to i se mnou. Kutná Hora je po Kouřimi druhé město, které si mě v této inkarnaci zavolalo a na svou první návštěvu vzpomínám stále. Od té doby jsem město navštívil nespočetněkrát. Na našem putování, které jsem chystal roky, si projdeme celou řadu těch nejkrásnějších památek, tajemných zákoutí a fascinujících výhledů, během kterých se tají dech. Dozvíte se o řadě příběhů, kterým se říká pověsti, ale ve skutečnosti jsou zcela reálné. Usedlíci – Poltergeisti, Jakub Krčín, mocný rod Ruthardů, Mikuláš Dačický, Jan Blažej Santini Aichel, nebo hrabě Felix Achile de la Cámara del Campo jsou jedni z těch, o kterých si během našeho putování povíme. Budete mít také možnost nahlédnout do dvou nejvýznamnějších knih, které o Kutné Hoře kdy byli vytištěny, a které vezmu sebou.
Architektura, sochařství, alchymie, mysticismus, příroda, živly, tajemné podzemí i nadpřirozené jevy – to vše nás bude na více než tří hodinové poutavé procházce provázet. Uděláme si samozřejmě i přestávku v nějaké z příjemných kaváren.
Dozvíte se také tipy na zajímavé výlety do okolí a nějaká ta tajemství.

Místo srazu: Na Náměti před kostelem Matky Boží na Náměti
Příspěvek na akci: 500,-
Začátek akce: 10:00
Předpokládaný konec: 13:30
Rezervace na emailu: homosignum@gmail.com

Tajemství vodních měst: JINDŘICHŮV HRADEC
20.7.2024 10:00
Město na Nežárce je stejně jako ostatní města našeho cyklu "Tajemství vodních měst" mnohem starší než je známo. Ukrývá toho opravdu mnoho. Hradozámecký komplex je jedním z největších a nejstarších ve střední Evropě.
Půjdeme po stopách templářů, alchymistů, umělců i vlastenců. Po stopách Karla Havlíčka Borovského i mistra Hanuše budeme postupně pronikat do tajemství města, které je opravdu plné záhad a tajemství. Povíme si také o energetických místech ve městě i jeho okolí. Samozřejmě si také povíme, jak je to doopravdy s tím poledníkem. A jaké děsivé tajemství skrývá rybník Vajgar? To vše a mnohem více se dozvíte v našem poutavém putování!
- sraz na Masarykově náměstí u kašny
- předpokládaná délka akce: 4,5 hodiny
- akce se koná za každého počasí
- fotoaparáty sebou
- Cena 600,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Šestý ročník Kouřimské pouti! 🙂
Významným místem, které dosud uniká pozornosti širší veřejnosti, je doslova meditační areál hradiště Stará Kouřim. Tato energetická zóna, která se začíná mocně aktivovat, se nachází v prostoru jednoho z nejrozlehlejších nejstarších opevněných míst na území České republiky. Tento areál o velikost 44 ha byl kdysi významným kulturním, obchodním, duchovním a politickým centrem a to až do doby Přemyslovců. Zajímavé také je, že těsně vedle této zóny se nachází astronomický střed Evropy. Areál se nachází před městem po pravém břehu říčky Výrovky. Kousek dál na opačném břehu se nalézá skanzen Kouřim, který v současných letech prochází významným rozšiřováním, a po svém dokončení se stane jedním z největších skanzenů ve střední Evropě.
Přímo na náměstí v budově Staré radnice se nalézá Muzeum Kouřimska, jehož sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho okolí.
Nutno také zmínit kostel sv. Štěpána na jižní straně překrásného náměstí, tento byl postaven ve 13. století na samém konci románského slohu a počátku gotiky. Spolu s unikátní zvonicí, kde visí zvony zcela atypicky srdci vzhůru, a kryptou svaté Kateřiny, se jedná o jednu z nejcennějších památek sakrální architektury na našem území. Prohlídka těchto mimořádných staveb je součástí akce .)
Nedaleko náměstí je skvost od mistra Jana Blažeje Santiniho Aichela. Téměř kolem celého centra města se dochovalo původní středověké opevnění. Jedinečný Kouřimský kamenný most, malebná zákoutí, tajemné Kouřimské schody, zaniklý lom, městské brány a gotický hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, tvoří jedinečného genia loci, kterého budete mít možnost poznat a procítit.
Slovo "pouť" pochází ze staročeského pút, a když půjdeme ještě dále, tak z praslovanského pǫ̨ntъ, Význam tohoto slova je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. Když půjdeme opět ještě dále, tak je to cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má duchovní význam.
Člověk však potřebuje nejen duchovno, ale také kulturu a právě Kouřim nám nabízí v dokonalé syntéze obojí. Proto naše pouť bude mít dvě hlavní části. Kulturně naučnou, která bude probíhat ve městě a duchovně naučnou, která bude probíhat v hradišti Stará Kouřim. Časově je vše koncipováno tak, aby každý mohl po jejím konci ještě navštívit skanzen.
Během hlavní části poutě v areálu hradiště navštívíme všechny tři hlavní energetické body. Těmi jsou Lechův kámen, kaple. sv. Víta a Libušino jezírko. Ke všemu si řekneme řadu informací a provedeme také několik meditací (účast na meditacích je samozřejmě dobrovolná). Dozvíte se také zajímavosti o nejbližších památkách v okolí Kouřimi. Jedná se opravdu o velmi vyjímečnou oblast v centru České Republiky, která je velmi dobře dopravně dostupná.
Akce se může konat za každého počasí vyjma celodenního deště. Během putování po hradišti budeme chodit po travnatých cestách. Tak jako všude jinde, i zde je možný výskyt klíšťat, doporučuji tedy aplikovat ochranu dle vlastního uvážení. Fotoaparáty mějte sebou. .)
Silná energetická místa vždy výrazně působí i na své okolí. Na člověka i přírodu. Proto i přes nesmírný tlak materialistického a konzumního systému posledních desítek let zůstává a doslova žije v jejich okolí stále mnoho krásného. Jedním z takových míst je hradiště (energetická zóna) Stará Kouřim a malebné městečko vedle něj.
Kapacita je omezena. I vzhledem k nutné rezervaci prohlídky kostela a zvonice prosím pouze závazné přihlášky. Cena akce je 750,- a zahrnuje vstupné a prohlídku kostela i zvonice. Přihlášky prosím zasílejte do 21.8.2024 na email: homosignum@gmail.com

Letáky k proběhlým akcím