"Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět." Buddha

HRADČANY A NOVÝ SVĚT FB UDÁLOST

Hradčany a Nový Svět - nová trasa 2022
23.7.2022
v 10:00

Jedním z nejkouzelnějších míst Prahy je čtvrť Nový Svět, jejíž uličkami se vydáme za jejími tajemstvími. Podíváme se do její minulosti i současnosti. Kdo byli její obyvatelé? Jaké filmové myšlenky se zde zrodili? Kinematografie je zde velmi zakořeněna. Jediná roubená chalupa v Praze? Ano, i tu zde budeme obdivovat ze všech stran. Hradčanské náměstí, Toskánský palác a celá řada dalších památek... Na to vše a mnohem více se můžete těšit v letošním novém pražském okruhu, který poprvé vyšel jako "kolečko" :)

Cena je jako vždy 400,-. Omezená kapacita. Akce se koná za každého počasí.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

30.7.2022 Svatá Hora u Příbrami s Honzou a Františkou Janečkovou - !plně obsazeno!

Informace o akci naleznete zde: https://www.facebook.com/events/1092276878027128

21.8.2022 Svatá Hora u Příbrami s Honzou a Františkou Janečkovou - ještě jsou volná místa

Informace o akci naleznete zde: https://www.facebook.com/events/408365704683195

Akce je vyprodaná. Děkuji všem za účast a těším se na shledání! :)

Seminář je zaměřen na představení posvátných a kultovních míst v naší krajině z pohledu geomantie s přesahem do dalších oblastí. Jejím cílem je, aby návštěvník začal poté v krajině sám rozpoznávat takováto kdysi posvátná místa a začal se o krajinu, která ho obklopuje více zajímat, pečovat a aby aktivně začal využívat jejích blahodárných energií a vodních pramenů. Čím více se člověk o krajině dozví, tím bližší vztah si k ní vytvoří. Z takového vztahu má potom prospěch jak člověk, tak krajina a vše živé i zdánlivě neživé co ji obývá. Seminář je také zaměřen na stromy a práci s nimi.

Přihlášky a informace: https://oazapoznani.cz

Praha tajemná a esoterní: Staré Město
16.7.2022 sobota

Prohlídka po Starém Městě je první ze série prohlídek Prahy, kde se vydáme po cestě za její mystickou duší. Můžete se těšit na více než 30 zastavení a celková doba putování bude přibližně dvě hodiny a čtvrt.
Po cestě potkáme řadu alchymistických symbolů, svaté, anděly, čerty, nejstarší dům, místo schůzek Václava IV a kouzelníka Žita, povíme si kde žil a pracoval J. Kepler a co v Praze objevil. Ukážeme si dobře skrytou hůl Herma Trismegista, podíváme se na místa, kde se kříží energetické linie nebo kde žil K.H. Borovský či kam chodil Franz Kafka. Půjdeme od východu na západ až nakonec staneme nad posledním obloukem Juditina mostu.
Začátek akce je od 10:00. Délka je ca 2:15.
Sraz je na plácku mezi OD Kotva a ústím Jakubské ulice.
Cena 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na meil: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Praha tajemná a esoterní: Malá Strana
Trasa č. I.
19.7.2022 úterý

začátek 10:00
I letos si projdeme Malou Stranu Společně vydáme po cestě za její mystickou duší a objevíme mnoho zajímavých míst a příběhů.
Trasa vede přibližně od východu na západ.
Po cestě potkáme řadu energeticky i historicky významných míst. Ukážeme si co chrání některé stavby proti negativním energiím, včetně evropsky unikátního harmonizačního zařízení starého stovky let. I tentokrát si také ukážeme působení energií pozitivních i negativních. Dozvíme se kde měla kněžna Libuše svatyni, kde je pohřben Santini a celou řadu další zajímavostí. Můžete se opět těšit na více než 30 zastavení a celkovou dobu putování kolem 2 hodin.
Akce se konají za každého počasí.
Sraz je v Josefské ulici před kostelem sv. Josefa.. Cena 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Malá Strana a její energie - trasa č. II.
19.7.2022 úterý

Začátek: 18:00
Tato trasa vede od severu na jih. Ukážeme si některé pozitivní i negativní energetické zářiče. Každý si bude moci nacítit jejich energie sám a porovnat je s vizuelním dojmem. Uvidíme skryté poklady a zákoutí Malé Strany. Kostely současné i bývalé, studny, paláce, zahrady, sochy nám dají pocítit atmosféru a nezaměnitelný genius loci Malé Strany.
Začneme na Klárově a skončíme na Újezdě. Ujdeme přibližně 4 km, ale většinou po rovině, takže cesta nebude příliš náročná. Celá akce bude trvat 2,5 až 3 hodiny. Tato akce bude velmi bohatá na zážitky a zajímavé památky všeho druhu. Doporučuji fotoaparáty sebou.
Sraz je na Klárově v prostoru před vstupem do metra Malostranská, který je přímo naproti tramvajovému ostrůvku "Malostranská". Cena 400,-. Omezená kapacita. Akce se konají za každého počasí.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Hradčany a Nový Svět - nová trasa
23.7.2022
Začátek: 10:00

Jedním z nejkouzelnějších míst Prahy je čtvrť Nový Svět, jejíž uličkami se vydáme za jejími tajemstvími. Podíváme se do její minulosti i současnosti. Kdo byli její obyvatelé? Jaké filmové myšlenky se zde zrodili? Kinematografie je zde velmi zakořeněna. Jediná roubená chalupa v Praze? Ano, i tu zde budeme obdivovat ze všech stran. Hradčanské náměstí, Toskánský palác a celá řada dalších památek... Na to vše a mnohem více se můžete těšit v letošním novém pražském okruhu, který poprvé vyšel jako "kolečko" :)

Cena je jako vždy 400,-. Omezená kapacita. Akce se koná za každého počasí.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Magickou krajinou Kutnohorska
17.8.2022

Půldenní výlet nejkrásnějšími malebnými a magickými místy Kutnohorska. Bude upřesněno.

Cena 500,- . Omezená kapacita. Akce se koná za každého počasí.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Letáky k proběhlým akcím