"Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět." Buddha

Prohlídka po Starém Městě je první ze série prohlídek Prahy, kde se vydáme po cestě za její mystickou duší. Můžete se těšit na více než 30 zastavení a celková doba putování bude přibližně dvě hodiny a čtvrt.Po cestě potkáme řadu alchymistických symbolů, svaté, anděly, čerty, nejstarší dům, místo schůzek Václava IV a kouzelníka Žita, povíme si kde žil a pracoval J. Kepler a co v Praze objevil. Ukážeme si dobře skrytou hůl Herma Trismegista, podíváme se na místa, kde se kříží energetické linie nebo kde žil K.H. Borovský či kam chodil Franz Kafka. Půjdeme od východu na západ až nakonec staneme nad posledním obloukem Juditina mostu. Dopolední akce je od 10:00 a odpolední od 18:00. Délka je ca 2:15.
Sraz je na plácku mezi OD Kotva a ústím Jakubské ulice.
Cena 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na meil: homosignum@gmail.com

Trasa č. I.
začátek 10:00I letos si projdeme Malou Stranu Společně vydáme po cestě za její mystickou duší a objevíme mnoho zajímavých míst a příběhů.Trasa vede přibližně od východu na západ.
Po cestě potkáme řadu energeticky i historicky významných míst. Ukážeme si co chrání některé stavby proti negativním energiím, včetně evropsky unikátního harmonizačního zařízení starého stovky let. I tentokrát si také ukážeme působení energií pozitivních i negativních. Dozvíme se kde měla kněžna Libuše svatyni, kde je pohřben Santini a celou řadu další zajímavostí. Můžete se opět těšit na více než 30 zastavení a celkovou dobu putování kolem 2 hodin. Akce se konají za každého počasí.Sraz je v Josefské ulici před kostelem sv. Josefa.. Cena 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com

Trasa č. II.
začátek 18:00Tato trasa vede od severu na jih. Ukážeme si některé pozitivní i negativní energetické zářiče. Každý si bude moci nacítit jejich energie sám a porovnat je s vizuelním dojmem. Uvidíme skryté poklady a zákoutí Malé Strany. Kostely současné i bývalé, studny, paláce, zahrady, sochy nám dají pocítit atmosféru a nezaměnitelný genius loci Malé Strany.
Začneme na Klárově a skončíme na Újezdě. Ujdeme přibližně 4 km, ale většinou po rovině, takže cesta nebude příliš náročná. Celá akce bude trvat 2,5 až 3 hodiny. Tato akce bude velmi bohatá na zážitky a zajímavé památky všeho druhu. Doporučuji fotoaparáty sebou. Sraz je na Klárově v prostoru před vstupem do metra Malostranská, který je přímo naproti tramvajovému ostrůvku "Malostranská". Cena 400,-. Omezená kapacita. Akce se konají za každého počasí.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com

Letní procházka ohnivým PetřínemTermín: 21.8.2021 18:00délka akce přibližně 2 hodinyStále zelený kopec uprostřed Prahy. Dnes si jej snad každý spojuje s Petřínskou rozhlednou, kopií slavné pařížské Eifellovi věže, ale je toho zde opravdu mnohem více k vidění a možná ještě více je toho zde skryto lidským zrakům. Pojďme se tedy spolu podívat co vše Petřín nabízí a co vše před námi asi skrývá. Projděmež zrcadlem a vstupmež do labirinthu času. Třeba se nám podaří najít bod, ve kterém se ocitneme mimo prostor a čas a budeme moci alespoň na chvíli komplexně nazřít a procítit energetické otisky všeho, co se zde doposud událo.Akce se koná za každého počasí. Sraz je v západní části prostranství před Petřínskou rozhlednou. Jedná se o tu část, která je blíže ke Strahovskému klášteru odkud sem vedou dvě cesty, jedna spodní jedna horní. Meilem zašlu odkaz na mapu Cena je 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com

V rámci oslav mého poněkud významnějšího inkarnačního jubilea se koná specielní akce na Pohořelci, která je určena pouze účastníkům předchozích ročníků. Bude prodloužená trasa, spousta překvapení a příspěvek je pouze dobrovolný. Akce se koná za úplňkového večera a trvá až do noci. rezervace prosím zasílejte na: homosignum@gmail.com

Cyklus workshopů na téma
 "Čakry a práce na sobě" a "Energie krajiny"

Pokud máte zájem o uspořádání workshopu nebo přednášky zašlete prosím email na: homosignum@gmail.com a zašlu vám bližší podrobnosti.

Chystané akce

Kouřimská pouť 2021

V letošním roce se bude konat již třetí ročník Kouřimské pouti :) A to bez ohledu na jakákoli totalitní nařízení. Budeme na vše připraveni a tak se letos počítá se dvěma variantami!

Varianta A

Do vnitřních prostor bude možno vstoupit bez šťouracích testů do nosu, bez očkování, bez covidpasů, bez obojků a jiných nehumánních praktik. Tedy akce by měla stejný průběh jako předchozí ročníky.

Varianta B

Do vnitřních prostor nebude možno vstoupit bez šťouracích testů do nosu, bez očkování, bez covidpasů, bez obojků a jiných nehumánních praktik. Takové nelidské a tyranské podmínky nesmí žádný člověk respektovat a nesmí se jim nikdy podvolit! V tom případě by akce proběhla bez návštěv vnitřních prostor - kostela, kaple a zvonice. Jinak by měla stejný průběh. Její cena by byla pochopitelně nižší. Jaká bude situace v září v tuto chvíli nelze předvídat, ale věřím, že i vzhledem k předvolebnímu období to bude podobné jako v loňském roce a dovnitř nám budou stačit roušky nebo respirátory. Nebude-li tomu tak, tak bude cena orientačně o 200 - 300 nižší a nejpozději měsíc před konáním akce ji upřesním.


Významným místem, které dosud uniká pozornosti širší veřejnosti, je doslova meditační areál hradiště Stará Kouřim. Tato energetická zóna, která se začíná mocně aktivovat, se nachází v prostoru jednoho z nejrozlehlejších nejstarších opevněných míst na území České republiky. Tento areál o velikost 44 ha byl kdysi významným kulturním, obchodním, duchovním a politickým centrem a to až do doby Přemyslovců. Zajímavé také je, že těsně vedle této zóny se nachází astronomický střed Evropy. Areál se nachází před městem po pravém břehu říčky Výrovky. Kousek dál na opačném břehu se nalézá skanzen Kouřim, který v současných letech prochází významným rozšiřováním, a po svém dokončení se stane jedním z největších skanzenů ve střední Evropě.Přímo na náměstí v budově Staré radnice se nalézá Muzeum Kouřimska, jehož sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho okolí.Nutno také zmínit kostel sv. Štěpána na jižní straně překrásného náměstí, tento byl postaven ve 13. století na samém konci románského slohu a počátku gotiky. Spolu s unikátní zvonicí, kde visí zvony zcela atypicky srdci vzhůru, a kryptou svaté Kateřiny, se jedná o jednu z nejcennějších památek sakrální architektury na našem území. Prohlídka těchto mimořádných staveb je součástí akce .)Nedaleko náměstí je skvost od mistra Jana Blažeje Santiniho Aichela. Téměř kolem celého centra města se dochovalo původní středověké opevnění. Jedinečný Kouřimský kamenný most, malebná zákoutí, tajemné Kouřimské schody, zaniklý lom, městské brány a gotický hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, tvoří jedinečného genia loci, kterého budete mít možnost poznat a procítit.Slovo "pouť" pochází ze staročeského pút, a když půjdeme ještě dále, tak z praslovanského pǫ̨ntъ, Význam tohoto slova je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. Když půjdeme opět ještě dále, tak je to cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má duchovní význam.Člověk však potřebuje nejen duchovno, ale také kulturu a právě Kouřim nám nabízí v dokonalé syntéze obojí. Proto naše pouť bude mít dvě hlavní části. Kulturně naučnou, která bude probíhat ve městě a duchovně naučnou, která bude probíhat v hradišti Stará Kouřim. Časově je vše koncipováno tak, aby každý mohl po jejím konci ještě navštívit skanzen.Během hlavní části poutě v areálu hradiště navštívíme všechny tři hlavní energetické body. Těmi jsou Lechův kámen, kaple. sv. Víta a Libušino jezírko. Ke všemu si řekneme řadu informací a provedeme také několik meditací (účast na meditacích je samozřejmě dobrovolná). Dozvíte se také zajímavosti o nejbližších památkách v okolí Kouřimi. Jedná se opravdu o velmi vyjímečnou oblast v centru České Republiky, která je velmi dobře dopravně dostupná.Akce se může konat za každého počasí vyjma celodenního deště. Během putování po hradišti budeme chodit po travnatých cestách. Tak jako všude jinde, i zde je možný výskyt klíšťat, doporučuji tedy aplikovat ochranu dle vlastního uvážení. Fotoaparáty mějte sebou. .)Silná energetická místa vždy výrazně působí i na své okolí. Na člověka i přírodu. Proto i přes nesmírný tlak materialistického a konzumního systému posledních desítek let zůstává a doslova žije v jejich okolí stále mnoho krásného. Jedním z takových míst je hradiště (energetická zóna) Stará Kouřim a malebné městečko vedle něj.Kapacita je omezena. I vzhledem k nutné rezervaci prohlídky kostela a zvonice prosím pouze závazné přihlášky. Cena akce je 700,- a zahrnuje vstupné a prohlídku kostela i zvonice. Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Prosím o závazné rezervace do 25.8.202
1. Je to nutné kvůli zajištění prohlídky kostela a zvonice. Také prosím o informaci, zda byste se účastnili varianty A, B, nebo obou.

V případě varianty A

Přijezd vlaku od Prahy je v 9:33. Začátek akce je v 10:00 na náměstí u kašny. Předpokládaný konec akce je kolem 14:00. Časově je vše rozvrženo tak, abyste si mohli po jejím skončení prohlédnout slavný Kouřimský skanzen a muzeum.

V případě varianty B

- bude včas upřesněno

Proběhlé akce

19.10.2019 Ohnivý Petřín
13.10.2019 Ohnivý Petřín

21.9.2019 Kouřimská pouť
Čakry a práce na sobě
23.3.2019 Jílové u Prahy

Energie krajiny
27.4.2019 Újezd nade Mží

Specielní prohlídky Starého Města pražského proběhnou ve dnech:

20.10.2018 9:30 - 11:30
29.10. 2018 18:00 - 20:00 
3.11.2018 9:30 - 11:30


Energie krajiny

12.10.2018, 17:00, Tasov, čp. 3, 67579, MEZINÁRODNÍ CENTRUM AXMANOVY TECHNIKY MODELOVÁNÍ, https://www.aliterra.eu , omezená kapacita sálu, přihlášky prosím zasílejte na email: t.axman@slepisi.eu

20.10.2017, 17:30 Olomouc, Balbínova 15, 77900, Kalokagathia, www.pilatesolomouc.cz
Informace a přihlášky prosím na email: 
vandabubenova@gmail.com  

8.11.2017, 16:30, Tasov, čp. 3, 67579, MEZINÁRODNÍ CENTRUM AXMANOVY TECHNIKY MODELOVÁNÍ, https://www.aliterra.eu , omezená kapacita sálu, přihlášky prosím zasílejte na email: t.axman@slepisi.eu  

18.11.2017, 13:05 - 16:45, Praha, Střelničná 1680/8 , 18200, Centrum Rosa, https://www.rezidencerosa.cz
FB Událost: https://www.facebook.com/events/124495604925733 

přihlášky prosím zasílejte na adresu: homosignum.workshop@gmail.com

vstupné: 450,- CZK, platí se na místě, není nutná rezervace
Akce se bude konat ve velkém sále v prvním patře. V tomto objektu, který se nachází kousek od stanice metra Kobylisy je v přízemí kavárna i restaurace. Jedná se o velmi příjemný moderní multifunkční prostor, jaký je v Praze ojedinělý.

28.01.2018, 13:00 - 17:00, Ostrava, Santosha Yoga studio, Ostrava-Poruba
vstupné: 450,- CZK, platí se na místě,
přihlášky prosím zasílejte na adresu: homosignum.workshop@gmail.com

7.7., 27.7., 1.8., 2.8.2018, ENERGETICKÉ BODY PRAHY

Na všechny akce je dobré míti sebou něco na zapisování poznámek. .) 

Letáky k proběhlým akcím