"Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět." Buddha

Seminář je zaměřen na představení posvátných a kultovních míst v naší krajině z pohledu geomantie s přesahem do dalších oblastí. Jejím cílem je, aby návštěvník začal poté v krajině sám rozpoznávat takováto kdysi posvátná místa a začal se o krajinu, která ho obklopuje více zajímat, pečovat a aby aktivně začal využívat jejích blahodárných energií a vodních pramenů. Čím více se člověk o krajině dozví, tím bližší vztah si k ní vytvoří. Z takového vztahu má potom prospěch jak člověk, tak krajina a vše živé i zdánlivě neživé co ji obývá. Seminář je také zaměřen na stromy a práci s nimi.

Přihlášky a informace: https://oazapoznani.cz

MAKOVÁ HORA A JEJÍ ENERGIE 4.6.2022
Honza a Františka Janečková na kultovním posvátném místě! Jedná se o jedinečnou akci!

https://www.facebook.com/events/2004947209685102

Praha tajemná a esoterní: Staré Město
7.5.2022 sobota

Prohlídka po Starém Městě je první ze série prohlídek Prahy, kde se vydáme po cestě za její mystickou duší. Můžete se těšit na více než 30 zastavení a celková doba putování bude přibližně dvě hodiny a čtvrt.
Po cestě potkáme řadu alchymistických symbolů, svaté, anděly, čerty, nejstarší dům, místo schůzek Václava IV a kouzelníka Žita, povíme si kde žil a pracoval J. Kepler a co v Praze objevil. Ukážeme si dobře skrytou hůl Herma Trismegista, podíváme se na místa, kde se kříží energetické linie nebo kde žil K.H. Borovský či kam chodil Franz Kafka. Půjdeme od východu na západ až nakonec staneme nad posledním obloukem Juditina mostu.
Začátek akce je od 9:00. Délka je ca 2:15.
Sraz je na plácku mezi OD Kotva a ústím Jakubské ulice.
Cena 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na meil: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Praha tajemná a esoterní: Pětikostelí
8.5.2022 neděle

Pětikostelí - podzimní poznávací procházka pražským Pětikostelím, aneb z kopce do kopce kol kostelů a také o Karlu IV, Santinim, svatých a dalších velikánech....
Sraz v 10:00 na rohu Viničné a Kateřinské u bus zas. Větrov. Délka je ca 2:15.
Cena: 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Praha tajemná a esoterní: Malá Strana
Trasa č. I.
14.5.2022 sobota

začátek 9:00
I letos si projdeme Malou Stranu Společně vydáme po cestě za její mystickou duší a objevíme mnoho zajímavých míst a příběhů.
Trasa vede přibližně od východu na západ.
Po cestě potkáme řadu energeticky i historicky významných míst. Ukážeme si co chrání některé stavby proti negativním energiím, včetně evropsky unikátního harmonizačního zařízení starého stovky let. I tentokrát si také ukážeme působení energií pozitivních i negativních. Dozvíme se kde měla kněžna Libuše svatyni, kde je pohřben Santini a celou řadu další zajímavostí. Můžete se opět těšit na více než 30 zastavení a celkovou dobu putování kolem 2 hodin.
Akce se konají za každého počasí.
Sraz je v Josefské ulici před kostelem sv. Josefa.. Cena 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Malá Strana a její energie - trasa č. II.
15.5.2022 neděle

Začátek: 10:00
Tato trasa vede od severu na jih. Ukážeme si některé pozitivní i negativní energetické zářiče. Každý si bude moci nacítit jejich energie sám a porovnat je s vizuelním dojmem. Uvidíme skryté poklady a zákoutí Malé Strany. Kostely současné i bývalé, studny, paláce, zahrady, sochy nám dají pocítit atmosféru a nezaměnitelný genius loci Malé Strany.
Začneme na Klárově a skončíme na Újezdě. Ujdeme přibližně 4 km, ale většinou po rovině, takže cesta nebude příliš náročná. Celá akce bude trvat 2,5 až 3 hodiny. Tato akce bude velmi bohatá na zážitky a zajímavé památky všeho druhu. Doporučuji fotoaparáty sebou.
Sraz je na Klárově v prostoru před vstupem do metra Malostranská, který je přímo naproti tramvajovému ostrůvku "Malostranská". Cena 400,-. Omezená kapacita. Akce se konají za každého počasí.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Jarní procházka ohnivým Petřínem
21.5.2022 sobota

Začátek: 9:00
délka akce přibližně 2 hodiny
Stále zelený kopec uprostřed Prahy. Dnes si jej snad každý spojuje s Petřínskou rozhlednou, kopií slavné pařížské Eifellovi věže, ale je toho zde opravdu mnohem více k vidění a možná ještě více je toho zde skryto lidským zrakům. Pojďme se tedy spolu podívat co vše Petřín nabízí a co vše před námi asi skrývá. Projděmež zrcadlem a vstupmež do labirinthu času. Třeba se nám podaří najít bod, ve kterém se ocitneme mimo prostor a čas a budeme moci alespoň na chvíli komplexně nazřít a procítit energetické otisky všeho, co se zde doposud událo.
Akce se koná za každého počasí.
Sraz je v západní části prostranství před Petřínskou rozhlednou. Jedná se o tu část, která je blíže ke Strahovskému klášteru odkud sem vedou dvě cesty, jedna spodní jedna horní. Meilem zašlu odkaz na mapu.
Cena je 400,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Bílá hora
22.5.2022 neděle

Začátek: 10:00
Procházka po Bílé hoře spojená s meditací v prostoru původního slovanského posvátného dubového háje
délka akce přibližně 2 hodiny
Bílá Hora není jen dějiště tragické bitvy, ale také místem s krásnými památkami, Santiniho kostelem, vesnickou památkovou rezervací, vodními prameny, lesem a prapodivnými stavbami. Společně se vydáme na cestu po zajímavých místech a tajemstvích této dnešní pražské čtvrti. Nahlédneme do neznáma i do lůna přírody. Také nás čeká příběh z dějin kriminalistiky a meditace v dubinách...
Akce se koná za každého počasí. Sraz je na konečné tramvajové zastávce Bílá Hora.
Cena je 450,-. Omezená kapacita.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Patníky
Termín I. 28.5.2022 9:00 sobota
Termín II. 29.5.2022 9:30 neděle

- technické geomatnické památky
- výklad o geopatogenních zónach v centru Starého Města Pražského
- praktické ukázky
- pochopení souvislostí a funkce patníků
- genialita středověkého stavitelství
- informace o zajímavých stavbách
Váš pohled na patníky se navždy změní. Získáte nový pohled na středověké ulice. To vše a mnoho dalšího se dozvíte 18.12.2021 od 10:00. Akce potrvá přibližně 1 hodinu a 15 minut. Sraz je před pivovarem U Tří růží v Řetězové ulici. Cena 400,-. Kapacita omezena. Přihlášky prosím zasílejte na: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

Letáky k proběhlým akcím