Kdo ovládne sebe sama, ovládne celý vesmír.

Komplexní analýza

zahrnuje Velkou analýzu čaker

- obsahuje informace o následujících kvocientech:

IKQ - intelektuální kvocient

LGQ - logický kvocient

IUQ - intuiční kvocient

IQ - inteligenční kvocient

EQ - emoční kvocient:

- informace o průtočnosti propojovacího kanálu mezi čakrami

- informace o tom jaký je váš rozdíl frekvence vibrací duše a ega vyjádřený v procentech

- informace o tom jaká je frekvence vibrací jemnohmotného těla

- informace o tom, zda se frekvence vibrací vašeho jemnohmotného těla zvyšuje či stagnuje

- informace o tom, jaký máte smysl pro humor ( v bodové stupnici od 0 do 100)

- počet vašich ochranných bytostí (strážných andělů) / specifikováno kolik ochranných bytostí se nachází ve sféře astrální a kolik ve sféře fyzické reality

- parametr "Harmonie jin/jang" ukazuje v jaké harmonii máme ženské a mužské energie. Ideálním stavem by měla být jejich vyrovnanost, tedy 50/50.

Energetická ochrana

Tento parametr ukazuje do jaké míry máme rozvinutou energetickou ochranu jemnohmotného těla. Jako jednotku jsem zvolil "defenten" z latinského slova "defensio" - obrana. Čím více jednotek defentenu dotyčný má, tím silnější je jeho ochrana proti negativnímu působení na astrální - jemnohmotné úrovni. Spodní hranice je 0 a horní hranice není nijak omezena. Pokud má člověk hodnotu například 10 000 dft, tak je poměrně spolehlivě chráněn proti působení běžných astrálních parazitů, kteří se mohou přisát například během spánku.

K této analýze vám budou na míru doporučeny vhodné meditace i s přímým odkazem na jejich stažení z webu. 

K analýze také obdržíte informace ve formátu pdf, ve kterém vysvětluji jednotlivé parametry analýzy. Přečtěte si prosím pečlivě tyto informace, neboť zde naleznete odpovědi na řadu možných otázek. Děkuji. Jan 

Na přání lze do této analýzy za příplatek ve výši 150,- Kč zahrnout celkový počet inkarnací, kolik jich je z toho na Zemi a kolik zbývá do konce.

Parametr vědomí je za příplatek 100,- Kč ke všem analýzám.