Harmonie a ochrana

Energetická ochrana

Tento parametr ukazuje do jaké míry máme rozvinutou energetickou ochranu jemnohmotného těla. Jako jednotku jsem zvolil "defenten" z latinského slova "defensio" - obrana. Čím více jednotek defentenu dotyčný má, tím silnější je jeho ochrana proti negativnímu působení na astrální - jemnohmotné úrovni. Spodní hranice je 0 a horní hranice není nijak omezena. Pokud má člověk hodnotu například 10 000 dft, tak je poměrně spolehlivě chráněn proti působení běžných astrálních parazitů, kteří se mohou přisát například během spánku. Kolem hodnoty 24 000 dft je již poměrně jistě chráněn proti možnému přisednutí přisedlíka (duše zemřelého, který z nějakého důvodu neodešel nahoru).

Jsou zde dvě hodnoty. První hodnota ukazuje momentální stav a druhá hodnota průměrný stav za posledních 6 měsíců

Parametr "Harmonie jin/jang" ukazuje v jaké harmonii máme ženské a mužské energie.

Tyto parametry jsou také součástí komplexní analýzy.