Stavba menhiru

Co poskytuji

- ověření vhodnosti vybraného kamene

- přesná lokace monolitu, nebo skupiny kamenů

- určení data vztyčení monolitu, nebo skupiny kamenů

- funkce monolitu, nebo skupiny kamenů

- uspořádání kamenů, pokud se jedná o skupinu

- aktivace monolitu, nebo skupiny kamenů

- napojení na energetická místa v okolí

- návod jak na místě pracovat

- popis místa - k čemu slouží a kdo a jak jej může využít

- zveřejnění informací na svých internetových stránkách

Co k tomu od vás potřebuji

- fotografie vybraného kamene, nebo kamenů

- fotografie ze zamýšlených míst pro stavbu

- gps koordináty nebo přesné určení zamýšlených míst tak, abych je mohl určit pomocí leteckých map

Co neposkytuji

- vyhledávání lomů

- kontakty na přepravní služby pro odvoz kamene z lomu na místo určení

- informace právního charakteru včetně seznamu nutných povolení pro stavbu

Co doporučuji

Mít jasný záměr, proč takovou stavbu uskutečnit. Menhiry nejsou kameny pro okrasu, ale jsou to funkční instalace, jejichž funkce jsou velmi různorodé. Jsou to kameny, nebo sestavy kamenů, které mohou plnit funkci harmonizace krajiny, zrovna tak jako harmonizace člověka, jeho léčení, rozvoj některých mimosmyslových schopností nebo komunikace s různými bytostmi či entitami. Tyto funkce jsou vždy závislé na mnoha faktorech, ale zejména na konkrétním místě, podloží a druhu horniny, ze které jsou menhir nebo sestava složeny.

Orientační cena realizace

Ceny za kámen jsou v lomech v ČR a SK velmi individuální a záleží na tom, jak se dohodnete. Je dobré počítat s tím, že čím dále je místo určení od lomu, tím více se prodraží přeprava na místo. Nejen z tohoto důvodu je vždy dobré hledat lom, co nejblíže zamýšleného místa vztyčení menhiru nebo sestavy.

Cena za mé služby

Vždy se dohodneme. A pokud je stavba ve veřejném prostoru, přístupná každému bez poplatku, tak ani já po vás žádnou platbu nepožaduji.

.

Kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova, realizace: léto 2019
informace zde: https://homosignum.blogspot.com/2019/08/kamenna-sestava-ve-vysocanech-u-noveho.html

.