Analýza čaker

jest analýzou otevřenosti 7mi základních čaker.

- je určena pro ty, kteří na sobě pracují a chtějí vidět jak jsou v práci na sobě úspěšní

- obsahuje informace o tom, jak jsou jednotlivé čakry (základních 7) otevřené (vyjádřeno v procentech)

- obsahuje doporučení na jakou čakru se máte v následujícím období více zaměřit

- je možno udělat analýzu návratovou, tj. nahlédnout do určitého bodu v minulosti abyste viděli jak jste při práci na sobě úspěšní

- také je možná tzv. "vstupní analýza", tj. nahlédnout do dne narození (stav čaker v den narození odpovídá vždy stavu čaker ke konci předchozí inkarnace)

Návratová a vstupní analýza nejsou součástí analýzy čaker, jedná se o jinou službu viz ceník.

Ke každé analýze čaker Vám bude také doporučena vhodná meditace přímo s odkazem na její stažení.

V případě, že máte některé čakry výrazněji pootevřené, tak Vám je mohu otevřít. Toto je však individuální a je to odvislé od dalších věcí jako jsou možné bloky v čakrách nebo stupeň intensity s jakou na sobě pracujete.

Co jsou to čakry?

Čakry jsou energetická centra našeho jemnohmotného těla, která utvářejí naše fyzická těla, a viděno v širším kontextu, také celou naši fyzickou realitu. Označení čakra pochází "oficiálně" ze sanskrtu a vzhledem k jeho zevšednění jsem se též rozhodl pro použití tohoto termínu. Ve skutečnosti je slovo "čakra" praslovanského původu a ve slovanském runovém systému má i svou vlastní runu.Nejvíce informací o čakrách a naukách o jemnohmotných energiích uvnitř i vně lidského těla (tedy i v krajině, floře, fauně) k nám přišlo z Indie a dalších asijských zemí, ve kterých tradice práce s jemnohmotnými energiemi nebyla v důsledku politických či náboženský změn nijak narušena a zpřetrhána jako se tomu stalo díky nejprve příchodu křesťanství a následně řádnění inkvizice u nás v Evropě. Kontinuální předávání znalostí o těchto energetických centrech a jemnohmotných energiích však nejsou doménou pouze Asijských států v čele s Indií, dosud si tyto znalosti předávají Aboridžinci v Austrálii, Křováci a snad ještě nějaké další kmeny v Africe, stejně tak jako celá řada Jiho a Středo Amerických indiánských kmenů a několik indiánských kmenů v Severní Americe (např. Hopiů).

S energetickými centry a jemnohmotnými energiemi však byli velmi dobře obeznámeni také naši slovanští předci, stejně tak keltové, germáni, staří egypťané, před nimi atlanťané, lemuřané, hyperborejci a celá řada dalších civilizací, kmenů a kultur. Na území České Republiky a západního Slovenska se nacházejí stovky míst, kde naši slovanští předkové cíleně pracovali na rozvoji a harmonizaci jednotlivých čaker a stovky či spíše tisíce míst, kde bylo cíleně pracováno s jemnohmotnými energiemi Země, Slunce, ba i vesmíru. Mnoho těchto míst je přístupných dodnes. Některé z nich jsou aktivní nepřetržitě a některé z nich se opět zaktivovali - probudili, nebo se právě probouzejí. Lidé začali v posledních letech cíleně navštěvovat energetická místa, aby na nich individuálně pracovali s energiemi, tak, jako naši předci a zájem o tyto aktivity neustále narůstá.

Lidé si v poslední době stále více uvědomují, že práce na sobě, na svém duchovním růstu má zásadní význam nejen pro jejich vlastní život, ale také pro život jejich nejbližších, pro celý národ a v neposlední řadě pro celou planetu. Protože jak praví zásadní poučka hermetismu: jak dole, tak nahoře. Tedy když dáme do pořádku vše uvnitř, dá se do pořádku i vše vně. A protože to vnitřní utváří to vnější a nikoli naopak, je třeba zaměřit svou pozornost dovnitř, do sebe. A právě zásadním tématem práce na sobě je práce s čakrami.

Jan