Velká zdravotní analýza

je prohloubením Zdravotní analýzy a obsahuje doporučení jak zlepšit zdravotní stav.

- dále obsahuje informace o tom:

do jaké míry mají vliv na zdravotní stav chybějící minerály

do jaké míry mají vliv na zdravotní stav chybějící vitamíny

co způsobuje úbytek vaší energie

jak lze energii nejefektivněji a čistě přírodní cestou doplnit

jaké jsou zjištěné zdravotní problémy a možnosti jak je odstranit či zmírnit

do jaké míry vyřeší zdravotní problémy doplnění minerálů res. vitamínů