Duch vždy zvítězí nad hmotou, neb hmota je jen iluze.

Léčitelství

Odstranit lze v podstatě jakékoliv zdravotní problémy, ovšem pouze za předpokladu, že dotyčný chce vyléčit i své nitro, nikoli jen tělo. Pro trvalé výsledky léčení je rovněž velmi důležité, aby klient sám na sobě intenzivně pracoval.

Používám metodu Mentální psychochirurgie, kdy nemocnému prostřednictvím svých vitakinetických a jasnocitných schopností posílám na dálku takové množství energie, které ho přímo léčí. Někdo to též nazývá léčba bioenergií nebo volnou energií.

V neposlední řadě doporučím - je-li třeba přírodní prostředky jako jsou bylinné čaje či rostliné extrakty, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu. Jedná se pochopitelně pouze o doplněk léčby.

V řadě zejména psychických problémů hrají roli různí astralní parazité či dokonce démoni, které na dotyčného útočí. Já tyto démony dokáži odhalit a identifikovat, a sice nejen jejich počet ale také pole působnosti - zda působí ve fyzické realitě či jen v astrálu (v tomto případě útočí během spánku) a buďto je eliminovat nebo proti nim vytvořit neproniknutelnou ochranu. 

Mezi mé schopnosti patří také odstraňování černomagických vlivů, tvorba ochranných štítů, které jsou neproniknutelné jakoukoli formou negativní jedovaté energie (mám přímé zkušenosti s prací černých mágů z Jižní Ameriky (brujos) a také dokáži zcela eliminovat jakékoliv jejich černomagické útoky na člověka).

V případě léčení mám jasné pravidlo a to: Nejprve tok léčivé energie a poté finanční energie. Tedy zde nepříjímám platbu předem.