Duch vždy zvítězí nad hmotou, neb hmota je jen iluze.

Léčitelství a zjištění příčin potíží

Odstranit lze v podstatě jakékoliv zdravotní problémy, ovšem pouze za předpokladu, že dotyčný chce vyléčit i své nitro, nikoli jen tělo. Pro trvalé výsledky léčení je rovněž velmi důležité, aby klient sám na sobě intenzivně pracoval. Klíčovou věcí je však vždy zjištění příčin potíží.

V první řadě je třeba zjistit příčinu potíží. Ta může být v tomto, ale také třeba v některém z předchozích životů. Karmické příčiny z minulých životů nejsou ničím neobvyklým.

Používám metodu Mentální psychochirurgie, kdy nemocnému prostřednictvím svých vitakinetických a jasnocitných schopností posílám na dálku takové množství energie, které ho přímo léčí. Někdo to též nazývá léčba bioenergií.

V neposlední řadě doporučím - je-li třeba přírodní prostředky jako jsou bylinné čaje či rostliné extrakty, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu. Jedná se pochopitelně pouze o doplněk léčby.

V řadě zejména psychických problémů hrají roli různí astralní parazité či dokonce "démonické entity", které na dotyčného útočí. Já tyto démony dokáži odhalit a identifikovat, a sice nejen jejich počet ale také pole působnosti - zda působí ve fyzické realitě či jen v astrálu (v tomto případě útočí během spánku) a buďto je eliminovat nebo proti nim vytvořit účinnou ochranu. 

Mezi mé služby patří také odstraňování černomagických vlivů, tvorba ochranných štítů, které jsou neproniknutelné jakoukoli formou negativní jedovaté energie (mám přímé zkušenosti s prací černých mágů z Jižní Ameriky (brujos) a také dokáži v dlouhodobém horizontu zcela eliminovat jakékoliv jejich černomagické útoky na člověka).

Vše co je kolem nás je jen odrazem toho, co se děje uvnitř. Je důležité na sobě nadále pracovat, aby se vše nevrátilo do původního stavu.