Kurzy

Pro všechny zájemce o práci s jemnohmotnými energiemi, duchovním poznáním a práci na sobě jsem připravil jednodenní individuální kurz Radiestezie.

Pojem Radiestezie je odvozen z latinského slova radius - paprsek a řeckého aisthanomai - cítím. Původně se užívalo jen v souvislosti s citlivostí na vyzařování geopatogenních zón, podzemních vod a rudných žil. Postupně se začalo používat pro celou oblast práce s jemnohmotnými energiemi.

Kurz spojuje teoretickou výuku s praktickou zkušeností a tím usnadňuje zapamatování a prohlubuje získané informace. Výuka je komplexní a zahrnuje jak vlastní historii proutkaření, tak i teorii a vlastní praxi. Výuka probíhá u Mladé Vožice, kde se naučíte, kromě jiného měřit energie míst, vyhledávat geopatogenní zóny a řadu dalších praktických věcí.

Kurz trvá 6 hodin a je určen pro jednotlivce. Probíhá v učebně i v terénu a díky individuálnímu přístupu je možné získat a osvojit si základní znalosti za jeden den. Každý účastník kurzu obdrží skripta se všemi důležitými informacemi, koncipovanými tak, aby s nimi mohl dále pracovat.

Práce s kyvadlem nebo virgulemi vždy závisí na vašich individuálních schopnostech. To je často kamenem úrazu samouků, neboť je těžké, ne-li často nemožné si nejprve ověřit, jak pokročilé schopnosti práce s energiemi sami máme a jaký je jejich potenciál. Díky svým sensibilním schopnostem dokážu rozlišit, jaký způsob práce je pro každého vhodný, a také jakým způsobem jej může dále rozvíjet tak, aby byl úspěšný. Sám jsem absolvoval certifikovaný kurz Radiestezie v Německu a díky perfektnímu vedení mých tehdejších lektorů a současných zkušeností z praxe, jsem kurz připravil a koncipoval tak, aby ho zvládl každý a mohl své nabité znalosti aplikovat ihned v praxi a dále je rozvíjet.

Za důležitou součást kurzu také považuji seznámí se s alternativními způsoby léčby a samoléčebné techniky, které jsou skutečně funkční a jednoduché.

Osnova výuky

- úvod

1. historie - stručně

2. Geopatogenní zóny

3. Elektrosmog

4. Psychosomatické zóny

5. tři stupně Radiestezie

6. pravidla, techniky, příprava, otázky, test, tabulky

7. tensor, virgule, kyvadlo, pružina

8. principy měření jemnohmotných energií

9. výuka práce, určení kvality energie - negativní x pozitivní

10. léčebné techniky, samoléčení

11. geomantie

12. posvátná místa

Cena kurzu je 2800,-. Kurz probíhá v budově bývalé školy v Oldřichově u Mladé Vožice (okres Tábor) a lze se dohodnout jak na všedním, tak na víkendovém dni.


Přihlášky prosím zasílejte na: homosignum@gmail.com