Analýza talentů

obsahuje informace do jaké míry máte

- matematický talent

- analytický talent

- sportovní talent

- jazykový talent (+ hlavní světové jazyky)

- literární talent

- vypravěčský talent

- hudební talent

- výtvarný talent

- terapeutický talent

- učitelský talent

- řemeslný talent

V případě zájmu lze ověřit i jiný talent dle potřeby.