Člověk je maska duše a duše je maska boha.

Analýza mimořádných schopností

vám podá informace o tom do jaké míry máte rozvinuty tzv. mimořádné schopnosti:

jasnovidnost

jasnovědnost

jasnocitnost

jasnoslyšnost

telepatii

telekinezi

vitakinezi

- informace jsou uvedeny v procentech

Pokud bych u někoho zjistil například konkrétní silné telekinetické schopnosti jako jsou např.:
hydrokineze, aerokineze, biokineze, elektrokineze, atmokineze a další, tak je samozřejmě také zanalyzuji.