Měření energií dopadajících na Zemi

Na naši planetu dopadají z vesmíru dva zásadní druhy energií, které působí na vše živé na Zemi, včetně jí, jako bytosti, samotné. Působení těchto energií se odráží, mimo jiné, také v grafech tzv. Schumannovy rezonance. Pro energie z galaxie Andromedy jsem zvolil jednotku Androten a pro energie ze středu galaxie Mléčné dráhy jednotku Mlhoten. Tabulka bude pravidelně aktualizována a archivována.

Androten - jingová energie
Mlhoten - jangová energie

2 0 1  8