Aktuality: "Energetická místa a jejich energie" v časopise Nový Fénix právě vychází článek o Svatém Janu pod Skalou. 

".........rozprostírá se v malebném údolí, nad kterým se vypíná monumentální vápencová skalní stěna do výše úctyhodných 210 metrů. Jedná se o největší krasový kaňon v Čechách, z jehož centra vystupuje komplex svatojánského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele s jeskyní sv. Ivana. Jde o největší travertinovou jeskyni ve střední Evropě i přesto, že její část byla v minulosti odtěžena. Právě tudy vede první turistická stezka v Čechách a místo je ihned po Karlštejnu tím nejnavštěvovanějším v Českém krasu. Místo nese název po prvním českém poutníkovi sv. Ivanovi, který se v jeskyni s příchodem křesťanství usadil. Byl synem chorvatského šlechtice, jenž se vydal do část třetí Čech obracet místní pohany na novou víru, pro niž horlivě vzplanul. Chorvatsky Jan se řekne Ivan, odtud tedy název místa. Derou se zde na povrch nejsilnější a nejvydatnější prameny Českého krasu. Nejznámějším je Pramen Ivan, vyvěrající z mohutného travertinového masivu do studánky sv. Ivana. Již Slované a Keltové si zde posvátně nabírali tuto alkalickou vápenatosyřičitou minerální vodu...." Jan, Nový Fénix, červen 2017

Vítejte

Většinou se dozvídám že jsem sensibil, psychotronik, psychoterapeut nebo léčitel. Nicméně já sám se stále cítím jako člověk :) . Tak zvané mimořádné schopnosti, které mám rozvinuty (jedná se např. o jasnocitnost, jasnovědnost, vitakinezi nebo psychometrii) jsou ve skutečnosti schopnosti, které má v sobě každý a každý je prací na sobě může rozvinout. Mne se tyto schopnosti rozvinuly do té míry, že jsem schopen efektivně pomáhat druhým v mnoha směrech a to také považuji za své poslání.
Jan

Lidé se jako druh musí naučit rozpoznat pravou cenu jedince. Učit se nezávislosti na ostatních a pochopit svoji úlohu v rámci fyzické reality. Seth (Jane Roberts. Sethovy promluvy)